Předběžný rozpočet beze schůzky

Vždy je lepší, aby se cenová kalkulace vyhotovila až po schůzce na místě realizace. Pokud to ovšem z nějakého důvodu není proveditelné, jsem schopen nabídku vyhotovit i bez fyzické návštěvy za předpokladu nějakých podkladů např: stavební dokumentace, foto s rozměry, náčrt.

S cenovou nabídkou posílám i grafický návrh abychom si byli jisti, že jsme si při zadávání správně porozuměli. 

návrh                                   navrh 2

Před realizací proběhla úprava dle přání investora.

realizace