Předběžný rozpočet beze schůzky

Vždy je lepší, aby se cenová kalkulace vyhotovila až po schůzce na místě realizace. Pokud to ovšem z nějakého důvodu není proveditelné, jsem schopen nabídku vyhotovit i bez fyzické návštěvy za předpokladu nějakých podkladů např: stavební dokumentace, foto s rozměry, náčrt.